Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Coláiste Mhuire
Scoil Éamainn Rís

iPadanna / iPads

iPad.jpg

Aipeanna Faomhaithe / Approved Apps

Is féidir liosta de na haipeanna atá faomhaithe ag Coláiste Mhuire a fheiceáil trí chliceáil ar an nasc thíos. A list of the apps approved by Coláiste Mhuire may be seen by clicking on the following link:

Aipeanna Faomhaithe.pdf

Siopa Ar Líne Wriggle / Wriggle Online Store

Is féidir breis eolais a fháil faoi siopa ar líne Wriggle trí chliceáil ar an nasc thíos. More information regarding the Wriggle online store may be accessed by clicking on the following link:

Siopa Ar Líne Wriggle / Wriggle Online Shop

Suirbhé ar iPadanna 2017 / i Pad Survey 2017

Chuir Comhairle na dTuismitheoirí suirbhé ar thuismitheoirí/caomhnóirí na scoile maidir leis an leas a bhaintear as iPadanna i gcoitinne i rith na scoilbhliana 2016-17. Is féidir teacht ar thorthaí an tsuirbhé sin trí chliceáil ar an nasc thíos (agus, mar is gnáth, tá an leagan Gaeilge ar dtús agus an leagan Béarla ina dhiaidh sin). Gabhann an scoil buíochas le Jackie Bourke agus Cerena O'Brien ón gComhairle a ghlac an cúram seo orthu féin.
The Parents Council surveyed the parents/guardians of the school with regard to the use of iPads during the school year 2016-17. The survey findings may be seen by clicking on the link below (and, as usual, the Irish version appears first followed by the English version further down the document). The school wishes to thank in particular Jackie Bourke and Cerena O'Brien from the Council who undertook this work.

Suirbhé ar Thuistí 2017 / Parents Survey 2017

Lún
22 2024
Tionól, Ionduchtú Bl 1/1st Year Induction
Lún
23 2024
Tionól & Ranganna Bl 1/1st Year classes
Lún
23 2024
Tionól, Ionduchtú Bl 6/6th Year Induction
Lún
26 2024
Tionól & Ranganna Bl 1/1st Year classes
Lún
26 2024
Tionól, Ionduchtú Bl 3/3rd Year Induction
Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Mhuire,
Bóthar Ráth Tó,
BÁC 7,
D07 CY97

01 868 8996Uimhir Charthanachta Chláraithe: 20145415
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Mhuire