Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Coláiste Mhuire
Scoil Éamainn Rís

Eleathanach

Eleathanach

Is áis léitheoireachta í Eleathanach a bhíonn ar fáil gach Luan saor in aisce ó Roinn Froebel don Bhun- agus Luath- Oideachas, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. Cuireadh tús leis an Eleathanach in 2008. Le cabhair ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, ó Choláiste Mhuire, Baile Átha Cliath 7, agus léachtóirí i Roinn Froebel don Bhun- agus Luath- Oideachas tá an tionscadal ag dul ó neart go neart. Is nuachtlitir leictreonach í le hailt a mhúsclaíonn spéis na ndaltaí. Tá sé dírithe ar rang a cúig agus a sé sa bhunscoil. I mí Mheán Fómhair 2009, bronnadh an Séala Eorpach Teanga ar an togra seo. Bhí an Giúiré an-tógtha le Eleathanach agus cheap siad gur ‘tionscadal fíorchruthaitheach úrnua é seo, bíodh is go bhfuil sé simplí.'

Tá ábhar ann atá suimiúil do na hardranganna toisc an bhaint atá ag daltaí na Chéad Bhliana i gColáiste Mhuire le scríobh na n-alt. Chomh maith leis sin, coimeádtar súil ghéar ar leibhéal na teanga. Toisc gur nuachtlitir sheachtainiúil í, bíonn deis ag múinteoirí ábhar nua a chur i láthair an ranga gach seachtain. Is bealach éifeachtach é Eleathanach chun a chinntiú go mbaineann an t-ábhar léitheoireachta a roghnaítear sa seomra ranga le cúrsaí na linne agus go bhfuil téacsanna dílse á n-úsáid sa seomra ranga. Is féidir le múinteoirí an Eleathanach a fháil trí ríomhphost a sheoladh chuig eleathanach@gmail.com agus cuirfear ar an liosta seoltaí iad. Buntáiste a bhaineann le bheith ar an liosta seoltaí ná go dtagann an Eleathanach i bhfoirm Microsoft Word agus is féidir le múinteoirí an t-ábhar agus an teanga a chur in oiriúint do pháistí ina rang. Chomh maith leis sin bíonn Eleathanach ar fáil gach Luan anseo ar shuíomh na Roinne agus ar shuíomh COGG www.cogg.ie. Cuirtear 20 eagrán amach in aghaidh na bliana agus tá páistí na tíre ag baint taitnimh as na hailt shuimiúla!

Lún
22 2024
Tionól, Ionduchtú Bl 1/1st Year Induction
Lún
23 2024
Tionól & Ranganna Bl 1/1st Year classes
Lún
23 2024
Tionól, Ionduchtú Bl 6/6th Year Induction
Lún
26 2024
Tionól & Ranganna Bl 1/1st Year classes
Lún
26 2024
Tionól, Ionduchtú Bl 3/3rd Year Induction
Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Mhuire,
Bóthar Ráth Tó,
BÁC 7,
D07 CY97

01 868 8996Uimhir Charthanachta Chláraithe: 20145415
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Mhuire