Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Coláiste Mhuire
Scoil Éamainn Rís

Coiste Saimbia / Zambia Committee

Bunaíocht Tionscnamh Saimbia mar chuid de chlár thumoideachais na Scoile.

Tá an fhreagracht ar Coiste Saimbia an an tionscnamh seo a chur i gcrich. Faoi láthair, tá an coiste seo ag gníomhú chun nasc a chruthú leis an scoil Sables Nua i Kabwe, Saimbia. Tá sé seo á dhéanmh trí chaidreamh agus comhoibriú uile scoile a bheith againn leis an tionscnamh. Trí ghníomhaiochtaí éagsúla, tá an scoil ag fáil blaiseadh ar mhíreanna oideachais, de shaol agus de chultúr mhuintir Sables Nua. Ar ndóigh, tá sé seo fite fuaite i gCairt ERST na Scoile. Láidreofar an gaol agus ár dtuiscint ar ár gcomhleacaithe i Kabwe i ndiaidh dúinn ár gcéad chuairt a thabhairt ar Sables Nua i Mí an Mheithimh 2019.

Seo a leanas na freagrachtaí atá ar Coiste Saimbia:

 • Spiorad Éamainn Rís a spreagadh trí obair charthanachta
 • Airgead a mhaoiniú do Tionscnamh Saimbia agus do phobal Sables Nua
 • Eolas a chur ar fáil do phobal na scoile faoi Tionscnamh Saimbia
 • Cruinnithe rialta a eagrú
 • Nascanna a chruthú idir Tionscnamh Saimbia agus ár bpobail
 • Nascanna a chruthú idir Tionscnamh Saimbia agus ár mbunscoileanna

Tá grianghraf de Coiste Saimbia thíos.

Tionscnamh Saimbia ('The Zambia Project') was created as part of the school's Immersion Programmme.

Coiste Saimbia ('The Zambia Committee') is responsible for the implementation of this project. This committee is currently in the process of building a link with Sables Nua a school in Kabwe, Zambia. This is being done through whole-school association and cooperation with the project. Our school is gradually getting a sample of the life, the culture and education in Sables Nua. Of course, this is an integral part of of our school's ERST Charter. Our understanding and relationship with our colleagues in Kabwe will be strengthened following the school's first visit to Sables Nua in June 2019.

These are the main responsibilities of Coiste Saimbia:

 • To spread the spirit of Edmund Rice through charity work
 • To fundraise for Tionscnamh Saimbia and the community of Sables Nua
 • To inform the school community about Tionscnamh Saimbia
 • To hold regular meetings
 • To create links between Tionscnamh Saimbia and our communities
 • To create links between Tionscnamh Saimbia and our primary schools

Here's a photo of Coiste Saimbia:

Coiste Saimbia2.png

Coiste Saimbia

Bealt
06 2024
Scoil Dúnta Lá Saoire Bainc /School Closed Bank Holiday
Bealt
07 2024
Scoil Dúnta /School Closed
Bealt
15 2024
Bronnadh na nDuaiseanna Idirbhliain/TY Awards Ceremony
Bealt
23 2024
Oíche na gCéimithe/Graduation Evening
Bealt
24 2024
Lá Spóirt/Sports Day
Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Mhuire,
Bóthar Ráth Tó,
BÁC 7,
D07 CY97

01 868 8996Uimhir Charthanachta Chláraithe: 20145415
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Mhuire