Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Coláiste Mhuire
Scoil Éamainn Rís

Coiste Folláine / Wellbeing Committee

Tá ról lárnach ag an gCoiste Folláine i bpobal na scoile. Tá meascán de mhúinteoirí agus scoláirí ó gach bliain sa scoil atá ar an gcoiste. Is é an príomhaidhm atá ag an gcoist ná chun sláinte meabhrach, mothúcánach agus fisiciúil pobal uile na scoile a chur chun cinn. Déanaimd mar Choiste Folláine ár ndícheal ár scoil agus níos tábhachtaí arís ár scoláirí a choimeád sláintiúil sa bhealaí seo aleanas:

Déanann an coiste iarracht timpeallacht ina mhothaíonn gach baill de phocal na scoile sábháilte. Chuige seo crochaamar póstaeir timpeall na scoile faoi na tacaíochtaí atá ar fáil sa scoil. Chruthaíomar boscaí folláine le deis a thabhairt do dhaltaí a bhfadhbanna a nochtadh agus go ndéantar rud faoi.

Eagríonn an coiste Seachtain Folláine gach bliain chun feasacht a ardú imeasc pobal uile na scoile faoi gach gné den fholláine- itheachánm sláintiúil, aclaíocht agus meabharsláinte san áireamh samplaí de ghníomhaíochtaí a eagraíodh ná comórtas cispheile uil-scoile, lá na gníomhaíochtaí deasa agus tionóil gníomhach.

Baill an Choiste 2018-19

Tacaíochtaí do Scoláirí/Tuismitheoirí

An bhfuil tú faoi bhrú? An bhfuil rudaí ag cur isteach ort?An bhfuil tú buartha faoi chara leat? Tá cabhair ar fáil ar scoil ach mura bhfuil tú ag iarraidh é a phlé le duine ar scoil tá cabhair ar fáil in áiteanna eile. Tá liosta de shuíomhanna thíos atá úsáideach do dhéagóirí nó dá thuismitheoirí:

Aware (www.aware.ie)

Grow Mental Health Movement in Ireland (www.grow.ie)

Mental Health Ireland (www.mentalhealthireland.ie/mh-services)

Pieta House (www.pieta.ie)

Shine (www.shine.ie)

SpunOut (www.spunout.ie)

Alcohol Action Ireland (www.alcoholireland.ie)

Drugs.ie (www.drugs.ie)

Jigsaw (www.jigsaw.ie)

Lún
22 2024
Tionól, Ionduchtú Bl 1/1st Year Induction
Lún
23 2024
Tionól & Ranganna Bl 1/1st Year classes
Lún
23 2024
Tionól, Ionduchtú Bl 6/6th Year Induction
Lún
26 2024
Tionól & Ranganna Bl 1/1st Year classes
Lún
26 2024
Tionól, Ionduchtú Bl 3/3rd Year Induction
Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Mhuire,
Bóthar Ráth Tó,
BÁC 7,
D07 CY97

01 868 8996Uimhir Charthanachta Chláraithe: 20145415
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Mhuire