Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Coláiste Mhuire
Scoil Éamainn Rís

An tSraith Shóisearach / Junior Cycle

Tá liosta de na hábhair a chuirtear ar fáil sna cláracha sin anseo thíos.

 • Oideachas Reiligiúnach
 • Gaeilge
 • Béarla
 • Matamaitic
 • Nuatheanga (Fraincis/Gearmáinis)
 • Stair
 • Tíreolaíocht
 • OSSP
 • OSPS
 • Eolaíocht
 • Staidéar Gnó
 • Ealaín, Ceard, Dearadh
 • Teicneolaíocht Ábhair (Adhmad)
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Grafaic Theicniúil
 • Ceol
 • Corpoideacha

The subjects offered in those programmes are listed below.

 • Religious Education
 • Irish
 • English
 • Mathematics
 • Modern Language (French/German)
 • History
 • Geography
 • CSPE
 • SPHE
 • Science
 • Business Studies
 • Art, Craft, Design
 • Material Technology (Wood)
 • Home Economics
 • Technical Graphics
 • Music
 • Physical Education
Lún
22 2024
Tionól, Ionduchtú Bl 1/1st Year Induction
Lún
23 2024
Tionól & Ranganna Bl 1/1st Year classes
Lún
23 2024
Tionól, Ionduchtú Bl 6/6th Year Induction
Lún
26 2024
Tionól & Ranganna Bl 1/1st Year classes
Lún
26 2024
Tionól, Ionduchtú Bl 3/3rd Year Induction
Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Mhuire,
Bóthar Ráth Tó,
BÁC 7,
D07 CY97

01 868 8996Uimhir Charthanachta Chláraithe: 20145415
Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Mhuire