Coláiste Mhuire

Leabharliostaí / Booklists

Is féidir an leabharliosta a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos. Cuimhnigh gur trí shiopa ar líne Wriggle a cheannaítear e-leabhair nua. Beidh sé soiléir ón leabharliosta céard iad na e-leabhair nua atá ag teastáil agus céard iad na cinn atá ag na scoláirí ar a n-iPadanna cheanna féin.

The booklist may be downloaded by clicking on any link below. Don't forget that new e-books can only be bought from the Wriggle online store. It will be clear from the booklist what new e-books are needed and which ones the students have on their iPads already.

Leabharliosta Bliain 1 (2018-19)

Leabharliosta Bliain 2 (2018-19)

Leabharliosta Bliain 3 (2018-19)

Leabharliosta Bliain 4 (2018-19)

Leabharliosta Bliain 5 (2018-19)

Leabharliosta Bliain 6 (2018-19)

Noll
21 2018
Lá deiridh an Téarma / Last Day of Term
Noll
24 2018
Saoire na Nollag / Christmas Holidays
Noll
31 2018
Saoire na Nollag / Christmas Holidays
Ean
07 2019
An chéad lá den téarma nua / First day of new term
Ean
07 2019
MRB Amharc-ealaíona Bl. 2 / Visual Arts Yr. 2 CBA
Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Mhuire,
Bóthar Ráth Tó,
BÁC 7,
D07 CY97

01 868 8996Uimhir Charthanachta Chláraithe: 20145415
Suíomh / Location
© 2018 Coláiste Mhuire