Coláiste Mhuire

Foireann na Scoile / Staff

Foireann Teagaisc 2018-19

Tomás Ó Murchú
Príomhoide
Aoibheann Ní Bhriain
Príomhoide Tánaisteach, Gaeilge, Béarla
Bláithín Ní Dhúbhlaoich
Acmhainn, Béarla, Oideachas Reiligiúnach
Clár Chapman
Treoirchomhairleoir
John Jennings
Fisic, Matamaitic, Eolaíocht, OSPS, Oideachas Reiligiúnach
Treasa Ní Fhearraigh
Bliainmhúinteoir Bl. 3, Gaeilge, Oideachas Reiligiúnach
Odhran Ó Braonáin
Bliainmhúinteoir Bl. 4, Tíreolaíocht, Corpoideachas, Oideachas Reiligiúnach
Máire Ní Mhuilleoir
Béarla, Acmhainn
Seosamh Ó Griallais
Adhmadóireacht, Staidéar Foirgníochta, Grafaic Theicniúil
Maria Ní Mhóráin
Bliainmhúinteoir Bl. 6, Matamaitic
Síle Ní Chearbhaill
Bliainmhúinteoir Bl. 5, Eacnamaíocht Bhaile, Gaeilge, Oideachas Reiligiúnach, Corpoideachas, OSSP, OSPS
Nora nic Con Ultaigh
Béarla, Fraincis, Corpoideachas, OSSP, Drámaíocht
Sinead Ní Mhurchú
Bliainmhúinteoir Bl. 1, Tíreolaíocht, OSSP, Drámaíocht, Corpoideachas
Aislinn Nic an Bhreithiún
Gearmáinis, Gaeilge, OSPS, Oideachas Reiligiúnach
Maria Ní Ghóillidhe
Fisic, Matamaitic, Eolaíocht
Ciarán Ó Diolúin
Fraincis, Gaeilge, Oideachas Reiligiúnach, Corpoideachas
Mark Rossiter
Bliainmhúinteoir Bl. 2, Staidéar Gnó, Eacnamaíocht, Eacnamaíocht Bhaile
Sharleen Ní Lúbaigh
Béarla, Corpoideachas, Acmhainn
Riain Mac Giolla Phádraig
Stair
Nora Jane Ní Mhéalóid
Bitheolaíocht, Ceimic, Eolaíocht
Gráinne Ní Riain
Ceol, Stair, Matamaitic
Amy Ní Chearbhaill
Ealaín, Oideachas Reiligiúnach
Aidan MacAlister
Matamaitic

Foireann Choimhdeach

Muire Nic Cárthaigh
Cuntóir Riachtanais Speisialta
Julie Ní Chonbhuí
Cuntóir Riachtanais Speisialta
An tSr. Mairéad Ní Bhuachalla
Séiplíneach
Emer de Barra
Rúnaí na Scoile
Peter Keogh
Feighlí na Scoile

Aib
22 2019
Saoire na Cásca / Easter Holidays
Aib
29 2019
MRB Béarla Bl. 2 / English Yr. 2 CBA
Aib
29 2019
MRB Fraincis-Gearmáinis Bl. 2 / French-German Yr. 2 CBA
Bealt
01 2019
Cruinniú Foirne / Staff Meeting
Bealt
01 2019
Seó na Scoile / School Show
29-Ean-2019
Amchlár na mBréagscrúduithe / Mock Examination Timetable
29-Ean-2019
Cúrsaí Chosaint/Chumhdach Leanaí / Child Protection/Safeguarding Matters
22-Ean-2019
Meabhairshláínte Ogánach / Youth Mental Health
Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Mhuire,
Bóthar Ráth Tó,
BÁC 7,
D07 CY97

01 868 8996Uimhir Charthanachta Chláraithe: 20145415
Suíomh / Location
© 2019 Coláiste Mhuire