Coláiste Mhuire
Scoil Éamainn Rís

Foireann na Scoile / Staff

Foireann Teagaisc 2020-21

Oisín Mac Eoin
Príomhoide
Alison Barber
Príomhoide Tánaisteach, Tíreolaíocht, Gaeilge
Clár Chapman Treoirchomhairleoir
Treasa Ní Fhearraigh Bliainmhúinteoir Bl. 5, Gaeilge, Oideachas Reiligiúnach
Odhran Ó Braonáin Bliainmhúinteoir Bl. 6, Tíreolaíocht, Corpoideachas, Oideachas Reiligiúnach
Máire Ní Mhuilleoir Béarla, Acmhainn
Maria Ní Mhóráin Bliainmhúinteoir Bl. 2, Matamaitic
Síle Ní Chearbhaill Bliainmhúinteoir Bl. 5, Eacnamaíocht Bhaile, Gaeilge, Oideachas Reiligiúnach, OSSP, OSPS
Nora Nic Con Ultaigh Béarla, Fraincis, Corpoideachas, OSSP, Drámaíocht
Sinéad Ní Mhurchú Bliainmhúinteoir Bl. 3, Tíreolaíocht, OSSP, Drámaíocht, Corpoideachas
Aislinn Nic an Bhreithiún Gearmáinis, Gaeilge, OSPS, Oideachas Reiligiúnach
Maria Ní Ghóillidhe Fisic, Matamaitic, Eolaíocht
Ciarán Ó Diolúin Fraincis, Gaeilge, Oideachas Reiligiúnach, Corpoideachas
Mark Rossiter Bliainmhúinteoir Bl. 4, Staidéar Gnó, Eacnamaíocht, Eacnamaíocht Bhaile
Sharleen Ní Lúbaigh Béarla, Corpoideachas, Acmhainn
Riain Mac Giolla Phádraig Stair
Nora Jane Ní Mhéalóid Bitheolaíocht, Ceimic, Eolaíocht
Gráinne Ní Riain Ceol, Stair, Matamaitic
Amy Ní Chearbhaill Ealaín, Oideachas Reiligiúnach
Cian Ó Cuirc Adhmadóireacht, Staidéar Foirgníochta, Grafaic Theicniúil
Ciara Nig Uidhir Béarla, Oideachas Reiligiúnach
Fiachra de Búrca Matamaitic, Eolaíocht
Méabh Ní Laoire Gaeilge, Ceol
Holly O'Donnell Tíreolaíocht, Corpoideachas
Domhnall Mac Concharraige Gaeilge, Stair

Foireann Choimhdeach

Muire Nic Cárthaigh
Cuntóir Riachtanais Speisialta
Julie Ní Chonbhuí
Cuntóir Riachtanais Speisialta
An tSr. Mairéad Ní Bhuachalla
Séiplíneach
Emer de Barra
Rúnaí na Scoile
Peter Keogh
Feighlí na Scoile

Bealt
04 2021
Scoil Dúnta/School Closed
Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Mhuire,
Bóthar Ráth Tó,
BÁC 7,
D07 CY97

01 868 8996Uimhir Charthanachta Chláraithe: 20145415
Suíomh / Location
© 2021 Coláiste Mhuire