Coláiste Mhuire
Scoil Éamainn Rís

Deontas Leabhar / Book Grant

Cuireann an Roinn Oideachais agus Scileanna suim airgid ar fail do scoileanna gach bliain chun gur féidir le teaghlaigh atá ar an ngannchuid tacaíocht airgid a fháil chun cabhrú leis an gcostas a bhaineann le téacsleabhair a cheannach. Is féidir le teaghlaigh cur isteach ar thacaíocht má tá siad faoi chruatan airgeadais de dheasca

 • dífhostaíochta
 • tinnis fadtéarmaigh thuiste
 • easpa acmhainne le clann mhór a thógáil
 • clann aon-tuismitheora
 • cuinsí eile a chúiseodh cruatan airgeadais
 • roinnt páistí i mblianta scoile ar leith a ngabhann costas ard leo

Ba chóir do theaghlaigh, gur mian leo cur isteach ar an deontas leabhar, an fhoirm iarratais thíos a íoslódáil, í a chomhlánú agus í a sheoladh ar ais chun na scoile roimh 20 Bealtaine 2019. Is faoi dhiscréid bhainistíocht na scoile teaghlaigh a roghnú faoin scéim seo. Dóibh siúd go n-éiríonn leo, bronnfar dearbhán do Bookhaven / Wriggle orthu.

Tá breis eolais faoin scéim deontas leabhar le fáil in imlitir na Roinne Oideachais agus Scileanna, CL0023/2008, agus is féidir é sin a íoslódáil thíos.

The Dept. of Education & Skills provides a sum of money to schools every year to assist needy families with the cost of purchasing school books. Families may avail of support if

 • unemployed
 • prolonged illness of a parent
 • inadequate means to support a large family
 • being a single parent family
 • other circumstances which would indicate a similar degree of financial hardship
 • having a number of children in the school in year groups which incur large annual expenses

Families wishing to avail of the book grant, should download the application form below, complete the form and return it to the school office by 20 May 2019. It remains the discretion of school management to select successful families under this scheme. Successful applicants will receive a voucher from Bookhaven / Wriggle.

Additional information regarding the book grant may be obtained in the Dept. of Education & Skill Circular Letter CL0023/2008 which may be downloaded below.

Foirm Iarratais don Deontas Leabhar / Application form for Book Grant:

Foirm Iarratais don Deontas Leabhar 2020-21.docx

Circular Cl0023/2008:

cl0023_2008.pdf

D.Fómh
26 2020
Briseadh Meán Téarma/Mid-Term Break
Samh
30 2020
Scoil Dúnta/School Closed
Noll
08 2020
Scoil Dúnta/School Closed
Noll
23 2020
Saoire na Nollag/Christmas Holidays
Feabh
15 2021
Briseadh Meán Téarma/Mid-Term Break
Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Mhuire,
Bóthar Ráth Tó,
BÁC 7,
D07 CY97

01 868 8996Uimhir Charthanachta Chláraithe: 20145415
Suíomh / Location
© 2020 Coláiste Mhuire