Coláiste Mhuire
Scoil Éamainn Rís

Fógra ón mBord Bainistíochta / Announcement from the Board of Management

Cúrsaí Chosaint/Chumhdach Leanaí / Child Protection/Safeguarding Matters
29-Eanáir-19
Fógra ón mBord Bainistíochta / Announcement from the Board of Management

Is mian leis an mBord Bainistíochta pobal na scoile a chur ar an eolas go bhfuil sé i gceist ag an mBord athbhreithniú bliantúil a dhéanamh ar Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile ag an gcéad chruinniú Boird eile atá socraithe don 26/03/2019. Déanfar an athbhreithniú seo i gcomhréir le “Liosta Seiceála chun an Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí a Athbhreithniú” foilsithe ar shuíomh gréasáin www.education.ie agus ar an suíomh gréasáin seo (faoi Polasaithe / Cosaint Leanaí)

The Board of Management wishes to inform the school community that it intends to carry out its annual review of the school’s Child Safeguarding Statement during the Board meeting which is scheduled for 26/03/2019.This review will be conducted in accordance with the “Checklist for Review of the Child Safeguarding Statement” published on the Department’s ‘website www.education.ie and on this website (under Policies / Child Protection)

No events found
Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Mhuire,
Bóthar Ráth Tó,
BÁC 7,
D07 CY97

01 868 8996Uimhir Charthanachta Chláraithe: 20145415
Suíomh / Location
© 2019 Coláiste Mhuire