Coláiste Mhuire
Scoil Éamainn Rís

02-04-20 - Eolas do Scoláirí/do Thuismitheoirí - Information for Students/Parents

03-Aibreán-20
02-04-20 - Eolas do Scoláirí/do Thuismitheoirí - Information for Students/Parents

Móra na maidine daoibh a chairde,

Tá súil agam go bhfuil sibh go léir go maith. Tá an lá go hálainn agus is mór an cúnamh lá breá.

Tá scéala faighte againn ón gcomhlacht turas scoile maidir le cúrsaí airgid agus beimid i dteagmháil leis na tuismitheoirí/caomhnóirí lena mbaineann níos déanaí inniu.

Ritheann sé liom go mbeadh suim ag roinnt mhaith daoibh sa tionscnamh seo a leanas: https://www.into.ie/2020/03/31/flags-for-frontline-heroes-campaign/ Is éard atá i gceist sa tionscnamh iontach seo ná bratach a chrochadh taobh amuigh de do theach le tacaíocht a léiriú do na ‘Laochra atá ag obair duine le duine’. Má ghlacann sibh páirt sa tionscnamh seo, glac grianghraf agus cur é ar leathanach Twitter an Choláiste - @ColaistemhuireT.

Inné, thar ceann pobal na scoile, chuireamar roinnt trealamh cosanta pearsanta ar aghaidh chuig an FSS. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na baill foirne a bhí páirteach ann. Tá grianghraf den trealamh seo ar leathanach Twitter an Choláiste - @ColaistemhuireT.

ÁISEANNA/COMÓRTAIS

Luaigh mé an iris Ghaeilge Eipic arís inné. Tá dea-scéala agam daoibh ar maidin! Tá eagrán Mhí Aibreáin d’ Eipic ar fáil anois. Cliceáil ar an nasc seo https://online.flowpaper.com/7a630787/E33/#page=1 chun rochtain a fháil ar an áis léitheoireachta seo atá ar ardchaighdeán.

Tá comórtas gearrscéalta fógartha ag Cultúrlann McAdam Ó Fiach. Is é ‘Cairdeas agus Pobal’ téama an chomórtais. Tá tuilleadh sonraí ar an bpóstaer atá ceangailte leis an ríomhphost seo nó is féidir le héinne a bhfuil spéis aici/aige ann, ríomphost a sheoladh chuig bronagh@culturlann.ie

DÚSHLÁN CHOLÁISTE MHUIRE

Dea-scéala eile daoibh! Tá an dara rang de Chorpoideachais le Ciarán ar fáil anois. Níl le déanamh ach cliceáil ar an nasc seo: https://youtu.be/g6bcCo9LQ2s agus gach sult a bhaint as! Má tá sibh ag tabhairt faoi Dhúshlán Choláiste Mhuire ná bígí cúthaileach agus roinnigí bhur ngníomhaíochtaí linn leis an ríomhphost nó ar chuntas Twitter Choláiste Mhuire - @ColaistemhuireT. Tá gach eolas faoi Dhúshlán Choláiste Mhuire ar an bpóstaer atá ceangailte leis seo.

TRÁTH NA GCEIST CHOLÁISTE MHUIRE

D’éirigh níos fearr ná riamh lenár scoláirí inné le babhta a trí de Thráth na gCeist Choláiste Mhuire – Seachtain 2. Thuill beagnach gach iomaitheoir 10/10 sa bhabhta ceoil. Is léir go bhfuil spiorad na meithle beo beathach i measc na dteaghlach i gColáiste Mhuire! Tá 36 scoláire tar éis páirt a ghlacadh sa chomórtas go nuige seo agus tá géariomaíocht eatarthu. Tá ainmneacha na scoláirí atá ar bharr chlár na gcinnirí reatha thíos! Comhghairdeas leo!

Ainm

Babhta 1

Babhta 2

Babhta 3

Babhta 4

Babhta 5

Iomlán

Mobhí de Búrca 6T

1O

19

10

39

Emma Ní Dhuinn 1P

10

19

10

39

Dearbhla Ní Choileáin 3C

9

20

10

39

Andrea Ní Choileáin 2C

9

20

10

39

Ella Tirial 3P

10

18

10

38

Rían Mac an tSionnaigh 3P

9

18

10

37

Zach Mac Aoidh Mac Anraoi 1P

9

18

10

37

Oisín Mac Toirdealbhaigh 6T

8

19

10

37

Conor Mac Alcoc 1P

10

16

10

36

Darragh Kidd 3P

9

15

10

34

Má tá ár gcuid scoláirí ag glacadh sosa ón obair ag 11:00 inniu, b’fhéidir go mba mhaith leo páirt a ghlacadh sa cheathrú babhta de Thráth na gCeist Choláiste Mhuire. Is babhta DINGBATS é agus b’fhéidir go mbeidh lámh chúnta ag teastáil ó bhall teaghlaigh eile mar go bhfuil cúpla ceann fíordheacair ann! Píosa siamsaíochta atá i dTráth na gCeist Choláiste Mhuire ach bronnfar duaiseanna ar na buaiteoirí nuair a bheidh sé thart. Lean an nasc seo chun páirt a ghlacadh sa spraoi seo: https://forms.gle/FDV1n8CuCB1EDD2e6

Beidh an nasc oscailte agus glacfar le freagraí idir 11:00 agus 11:30 inniu Déardaoin 02-04-20. Go n-éirí le chuile dhuine a ghlacann páirt!

Bíodh lá an-deas agaibh a chairde. Bainigí sult as an dea-aimsir. Críochnóidh mé le gaois Dr Seuss:

“Sometimes you will never know the VALUE of a moment until it becomes a MEMORY.”

Ní neart go cur le chéile!

Le gach dea-ghuí,

Oisín Mac Eoin, Príomhoide

Coláiste Mhuire

Br. Ráth Tó

BÁC 7

D07 CY97

Teil: 01-8688996

Good morning a chairde,

I hope that you are all well this morning. It is a beautiful day and a fine day is always welcome.

The school tour company have been in touch in relation to financial matters and we will contact the relevant parents/guardians later today.

It occurs to me that some of you might be interested in this initiative: https://www.into.ie/2020/03/31/flags-for-frontline-heroes-campaign/

It is a wonderful idea which involves people hanging flags outside their houses in support of the ‘Frontline Heroes’. If you get involved please take a picture and post it on the College’s Twitter page @ColaistemhuireT.

Yesterday, on behalf of the school community we donated some personal protective equipment to the HSE. I wish to thank the staff members who were involved in this. There is a photograph of the equipment on the College’s Twitter page - @ColaistemhuireT.

ÁISEANNA/COMÓRTAIS

I mentioned the Irish magazine Eipic Yesterday. I have good news this morning! The April edition of Eipic is now available. Click on this link https://online.flowpaper.com/7a630787/E33/#page=1 to access this reading resource which is of the highest standard.

A short story writing competition has been announced by Cultúrlann McAdam Ó Fiach. ‘Friendship and the Community’ is the theme of the competition. Further details are on the poster attached to this email or interested parties can email bronagh@culturlann.ie

DÚSHLÁN CHOLÁISTE MHUIRE

More good news! The second class of Corpoideachais le Ciarán is now available. All you need do is click on this link: https://youtu.be/g6bcCo9LQ2s and enjoy! If you are taking on the Coláiste Mhuire Challenge don’t be shy! Share your activities with us by email or via the College’s Twitter account - @ColaistemhuireT. All the information about the Coláiste Mhuire Challenge is on the attached poster.

TRÁTH NA GCEIST CHOLÁISTE MHUIRE

Our students did better than ever yesterday in the third round of Tráth na gCeist Choláiste Mhuire. Almost all competitors scored 10/10 in the music round. It is wonderful to see that community spirit is alive and well amongst Coláiste Mhuire’s families. 36 students have taken part in this competition so far and there is intense rivalry between them. The names of students who are currently on top of the leader board are below! Congratulations to them!

Ainm

Babhta 1

Babhta 2

Babhta 3

Babhta 4

Babhta 5

Iomlán

Mobhí de Búrca 6T

1O

19

10

39

Emma Ní Dhuinn 1P

10

19

10

39

Dearbhla Ní Choileáin 3C

9

20

10

39

Andrea Ní Choileáin 2C

9

20

10

39

Ella Tirial 3P

10

18

10

38

Rían Mac an tSionnaigh 3P

9

18

10

37

Zach Mac Aoidh Mac Anraoi 1P

9

18

10

37

Oisín Mac Toirdealbhaigh 6T

8

19

10

37

Conor Mac Alcoc 1P

10

16

10

36

Darragh Kidd 3P

9

15

10

34

If our students are taking a break at 11:00 today, perhaps they would like to participate in the fourth round of Tráth na gCeist Choláiste Mhuire – Seachtain 2. The students are facing a DINGBATS round today and maybe they might need a helping hand from another family member as there are a few tricky ones amongst them! Tráth na gCeist Choláiste Mhuire is purely for enjoyment but prizes will be presented to the winners once it concludes. Follow this link to take part in this bit of fun: https://forms.gle/FDV1n8CuCB1EDD2e6

The link will be open and answers will be taken between 11:00 and 12:00 today, Thursday 02-04-20. The best of luck to all who participate.

Have a nice day, a chairde. Enjoy the good weather if you can. I will finish with the widom of Dr Seuss:

“Sometimes you will never know the VALUE of a moment until it becomes a MEMORY.”

Ní neart go cur le chéile – together we are stronger!

Le gach dea-ghuí,

Oisín Mac Eoin, Príomhoide

Coláiste Mhuire

Br. Ráth Tó

BÁC 7

D07 CY97

Teil: 01-8688996

Dúshlán Choláiste Mhuire-2.png

No events found
Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Mhuire,
Bóthar Ráth Tó,
BÁC 7,
D07 CY97

01 868 8996Uimhir Charthanachta Chláraithe: 20145415
Suíomh / Location
© 2020 Coláiste Mhuire